ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Customer Service 2310 868996
Η ομάδα του Sneakerstown θέλοντας να μείνετε 100% ικανοποιημένοι από την παραγγελία σας, είναι κοντά σας καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για να σας απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η αναγκαία επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του sneakerstown.gr πραγματοποιείται και γίνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου (βλτ. σχετ. Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, το Ν. 2774/1999 και το ενωσιακό δίκαιο).

Η Εταιρεία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του sneakerstown.gr, εφόσον αυτά υπόκεινται στον αποκλειστικό έλεγχό της.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο sneakerstown.gr:

  • Όταν ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου εγγράφεται στις υπηρεσίες του
  • Όταν ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή/και τις σελίδες του

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και συναινεί στο ότι η Εταιρεία, υπό τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής από την επίσκεψη του χρήστη στο sneakerstown.gr, εφόσον κρίνεται αυτό απόλυτα αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το sneakerstown.gr στους χρήστες του, την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του sneakerstown.gr, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών, προωθητικών ενεργειών, αγγελιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία του sneakerstown.gr, κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.